Geschäftsdeutsch - Niemiecki dla biznesu

Description & benefit Diese Seminarbeschreibung richtet sich insbesondere an Unternehmens-kunden und Privatpersonen aus Polen - gleichzeitig möchten wir die Zusammenarbeit möglichst vieler Länder unterstützen und passen dieses Seminar selbstverständlich ebenfalls gerne den Besonderheiten Ihres Heimatlandes an. Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen; trainieren Sie Ihr "Geschäftsdeutsch"!

This seminar description is addressed to enterprises and private individuals from Poland. However, we shall support the cooperation between as many countries as possible and would gladly adapt our programme to the specific characteristics of your home country. Please do not hesitate to contact us, train your "Business German"!


Dobre międzynarodowe stosunki gospodarcze są korzystne nie tylko w czasie globalizacji - tym bardziej z państwami sąsiadującymi.

Podczas seminarium uczestnicy ustawicznie ćwiczą swoje umiejętności językowe, gdyż całe seminarium prowadzone jest w dostępnym Niemieckim. Wraz z typowymi sytuacjami biznesu trenowane są również zdolności międzykulturowe, które pozwalają uczestnikom unikać błędów towarzyskich i doświadczyć pozytywnej atmosfery rozmów.
Target group Pracownicy polskich przedsiębiorstw i uczestnicy prywatni, którzy planują ekspansję na rynek niemiecki lub nawiązanie stosunków gospodarczych z potencjalnymi partnerami niemieckimi.
Learning objectives Po seminarium uczestnicy są w stanie przyporządkować poszczególne cechy zachowania niemieckich partnerów handlowych do głównej orientacji niemieckiej kultury. Poza tym znają oni istotne zwroty i formy towarzyskie, niezbędne dla rozmów i zebrań z niemieckimi kontrahentami.
Content
  • Wprowadzenie w niemiecki model kulturalny
  • Strukturalne cechy niemieckich przedsiębiorstw
  • Krótki wstęp w korzystne możliwości pierwszego kontaktu telefonicznego
  • Rozmowy wzdłuż i według hierarchii organizacjyjnej
  • Wydajne zebrania - mowa prezentacji i niemiecka “Meetingkultur”
  • Fajrant - rozmowy w czasie po pracy
Methodology Informacje i dane wejściowe wniesione przez trenera, input i doświadczenia uczestników, ćwiczenia, rozmowy, dyskusje
Requirements Zainteresowanie Niemieckim i niemiecką kulturą w biznesie
Trainer Dipl.-Kfm. (FH) Tomasz Romaniuk
Duration Całodzienne seminarium (jeden dzień)
Services & prices Dzienne semininarium z wyżywieniem, ryczałt kosztów: € 429,00 plus VAT (19%)
Next date & place nach Absprache -
back   print   enrol